ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Search
Close this search box.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Search
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Search
Close this search box.

Δίκτυο ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας

LOGO KA

Η Ε.Μ.Ε.Κ.Α. τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει ένα ευρύ δίκτυο Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας σε όλα τα μεγάλα Νοσοκομεία, αλλά και στα περισσότερα περιφερειακά Νοσοκομεία της Ελλάδας. Στα Ιατρεία αυτά μπορούν οι ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια να παρακολουθούνται τακτικά από εξειδικευμένους Καρδιολόγους. Τα Νοσοκομεία αυτά είναι τα εξής:

ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ