ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Δίκτυο ιατρείων Καρδιο-ογκολογίας

LOGO KO

Η Ε.Μ.Ε.Κ.Α. τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει ένα δίκτυο Ιατρείων Καρδιο-ογκολογίας σε όλα τα μεγάλα Ογκολογικά Νοσοκομεία, αλλά και σε Γενικά Νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό επεκτείνεται διαρκώς. Στα Ιατρεία αυτά μπορούν οι ογκολογικοί ασθενείς με καρδιακά προβλήματα να παρακολουθούνται τακτικά από εξειδικευμένους Ιατρούς. Τα Νοσοκομεία αυτά είναι τα εξής:

LOGO KA