ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Search
Close this search box.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Search
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Search
Close this search box.

Δίκτυο ιατρείων Καρδιο-ογκολογίας

LOGO KO

Η Ε.Μ.Ε.Κ.Α. τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει ένα δίκτυο Ιατρείων Καρδιο-ογκολογίας σε όλα τα μεγάλα Ογκολογικά Νοσοκομεία, αλλά και σε Γενικά Νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό επεκτείνεται διαρκώς. Στα Ιατρεία αυτά μπορούν οι ογκολογικοί ασθενείς με καρδιακά προβλήματα να παρακολουθούνται τακτικά από εξειδικευμένους Ιατρούς. Τα Νοσοκομεία αυτά είναι τα εξής:

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο", ΝΑΤΟ, Κοινότητα Μαγούλας, Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, Δήμος Ελευσίνας, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 190 18, Ελλάς