ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Οι Πρόεδροι της Ε.Μ.Ε.Κ.Α. από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ήταν οι εξής:

Anthopoulos diatelesas
Λάμπρος Ανθόπουλος (†2022)

1998-2003

Exadaktylos diatelesas
Νικόλαος Εξαδάκτυλος

2003-2007

Nanas diatelesas
Ιωάννης Νανάς (†2022)

2007-2011

Adamopoulos diatelesas
Σταμάτιος Αδαμόπουλος

2011-2016

Filippatos diatelesas
Γεράσιμος Φιλιππάτος

2016-2023