ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ε.Μ.Ε.Κ.Α. διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τα μέλη της Εταιρείας κάθε 2 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Ε.Κ.Α. για την διετία 2023-2025 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Παρίσης

Αντιπρόεδρος Α΄:  Αθανάσιος Τρίκας

Αντιπρόεδρος Β΄:  Γεράσιμος Φιλιππάτος

Γενικός Γραμματέας:  Αντώνιος Σιδέρης

Ειδικός Γραμματέας:  Απόστολος Καραβίδας

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  Σταμάτιος Αδαμόπουλος

Ταμίας:  Σωτήριος Ξυδώνας