ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ελπί(δο)ς Καρδιολογική Διημερίδα 2022

Δείτε και κατεβάστε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της διημερίδας με θέμα

«Ελπί(δο)ς Καρδιολογική Διημερίδα – Καρδιακή Ανεπάρκεια και συννοσηρότητες: Διαγνωστική προσπέλαση και θεραπευτικές επιλογές»

που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Elpidos Kardiologiki Dihmerida 2022