ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία Μελέτης & Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (Ε.Μ.Ε.Κ.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1997 με πρωτοβουλία του αειμνήστου Καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρου Ανθόπουλου (†2022), ο οποίος ήταν και πρώτος Πρόεδρός της.

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν διατελέσει μέλη και Πρόεδροι αυτής πλειάδα επιφανών Καθηγητών και Ιατρών από όλη την Ελλάδα και πλέον η Ε.Μ.Ε.Κ.Α. έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες επιστημονικές εταιρείες στο χώρο της Καρδιολογίας στην Ελλάδα.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η Καρδιακή Ανεπάρκεια αποτελεί στις μέρες μας ένα σύνδρομο με μεγάλη επιδημιολογική επίπτωση και ως εκ τούτου η Εταιρεία μας έχει θέσει τους εξής ΣΤΟΧΟΥΣ:

Επιστημονική γνώση

προαγωγή και προώθηση

Συμβολή στην πρόληψη

μέσω μελέτης των αιτίων

Κατανόηση μηχανισμών

της Καρδιακής Ανεπάρκειας

Επιστημονικές έρευνες

προγραμματισμός και εκπόνησή τους

Επιμόρφωση ιατρών

που ασχολούνται με την Καρδιακή Ανεπάρκεια

Συνεργασία

με άλλες συναφείς επιστημονικές εταιρείες