ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής εργασιών 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας είναι 3 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής εργασιών.

 

afisa 25o