ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ πρόγραμμα 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας

Δείτε και κατεβάστε το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας στις 3-5 Φεβρουαρίου 2023.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο ΕΔΩ.