ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής εργασιών για το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας

Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών για το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας που θα πραγματοποιηθεί στις 3 – 5 Φεβρουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας βριδικό Συνέδριο).

Η καταληκτική ημερομηνία είναι 16 NOΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κόστος εγγραφής για το συνέδριο.